Kategorie
Uncategorized

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W związku z udziałem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom z Marzeń” otrzymała od Wojewody Małopolskiego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ludwika Jerzego Kerna w Krakowie dotację celową o wysokości 2480,00 zł na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek o biblioteki szkolnej.

Aktualnie projekt jest w trakcie realizacji.