Zespół Szkół Specjalnych

im. Ludwika Jerzego Kerna

Fundacja „Dom z Marzeń” prowadzi niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych im. L. J. Kerna.

 

 W Zespole funkcjonują: szkoła podstawowa specjalna, szkoła przysposabiająca do pracy oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. W każdym roku szkolnym z bezpłatnej edukacji, rewalidacji i terapii korzysta w Zespole około 30 uczniów w wieku od 7 do 24 roku życia.

Szkoła zatrudnia nauczycieli oligofrenopedagogów oraz pedagogów specjalnych, logopedów, fizjoterapeutów i terapeutów integracji sensorycznej. Praca nauczyciela wspomagana jest przez zatrudnione w Szkole pomoce nauczycieli i pracowników administracji.

W bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, prowadzone są warsztaty rozwijające zainteresowania uczniów, np. warsztaty kulinarne, stolarskie, krawieckie i muzykoterapia.

Uczniowie Szkoły korzystają ponadto z Sali gimnastycznej, Sali rehabilitacyjnej, Sali doświadczania świata, gabinetu integracji sensorycznej, gabinetu hydroterapii oraz ogrodu szkolnego.

 Szkoła organizuje opiekę świetlicową, wyżywienie (obiady zapewniane przez firmę cateringową uwzględniającą wszystkie wskazania dietetyczne), wyjścia i wycieczki oraz wyjazdy na hipoterapię. W okresie ferii zimowych i wakacji uczniowie mogą korzystać z turnusów rewalidacyjno-rehabilitacyjnych oraz opieki wyręczającej w ramach półkolonii zimowych i letnich.

 Do Szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i głęboką na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Rodziców i opiekunów zainteresowanych działalnością Szkoły zapraszamy na stronę oraz na profil FB

KONTAKT

Tel. : +48 (12) 411 50 60 , 506 324 181

E-mail : szkola.ulanow@interia.pl

FB / Strona internetowa

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek-piątek: 08:00 – 14:00


Godziny zajęć opiekuńczych:

 poniedziałek-piątek: 07:00 – 16:00


Godziny zajęć dydaktycznych:

 poniedziałek-piątek: 08:00 – 16:00