O Fundacji

Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Niepełnosprawnych Intelektualnie

"Dom z Marzeń"

Kim jesteśmy?

Fundacja powstała aktem notarialnym w dniu 10 grudnia 1991 roku.

Idea jej utworzenia zrodziła się z potrzeby serca i pochylenia się nad losem dzieci z głęboką niepełnosprawnością, dzieci szczególnie potrzebujących miłości, opieki, pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Stworzenia dla nich godnych warunków.
Dom Pomocy Społecznej na ul. Łanowej 43a, dawny hotel robotniczy, ze względu na warunki lokalowe nie mógł spełnić tej funkcji. Mieszkało tam 175 osób, w tym 100 dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Przebywały tam 24 godziny na dobę. Wąskie klatki schodowe, ciasne korytarze, służyły za wybieg, miejsce zabaw. Przeładowane sypialnie, wielofunkcyjne sale. Stworzenie nowoczesnego, prawdziwego, wygodnego domu dla tych dzieci, stało się nadrzędnym celem dla wielu osób i zaowocowało założeniem Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie – taka była bowiem pierwotna nazwa naszej Fundacji.
0 lat
Istnienia Fundacji
0 +
Pensjonariuszy
0
Rodzaje kształcenia

Głównym inicjatorem tej idei

była pani Stanisława Centkowska

Głównym inicjatorem tej idei była pani Stanisława Centkowska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji, która skupiła wokół siebie grono entuzjastów, rozumiejących potrzeby osób żyjących wtedy na marginesie społeczeństwa.
Założyciele Fundacji za główny cel przyjęli działania na rzecz budowy nowego Domu z Marzeń, który spełniłby swą rolę dla dzieci i stał się wizytówką Krakowa, a także przepustką w XXI wieku. Marzenie stało się rzeczywistością. W 2006 roku J. E. Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski poświęcił Dom i nastąpiło uroczyste otwarcie.
Dzisiaj w Domu z Marzeń jest miejsce dla 50 pensjonariuszy. Marzenia jednak się nie kończą. Chcemy stworzyć więcej miejsc dla potrzebujących, służyć im i tworzyć dla nich przyjazny i bezpieczny świat.

Masz pytanie?
Napisz do nas

Słowo od założycielki, Pani Przewodniczącej Zarządu Fundacji Stanisławy Centkowskiej:

To już 28 lat istnieje i działa nasza Fundacja. Jest to czas pracy wielu entuzjastów, współpracowników, przyjaciół i sponsorów, wielu wspaniałych, życzliwych naszej idei ludzi. Ja, jako założycielka i Przewodnicząca Zarządu Fundacji, często wracam myślami do czasów, kiedy z wielkim trudem, ogromnym wysiłkiem i zaangażowaniem dążyliśmy do utworzenia nowoczesnej placówki, tak bardzo potrzebnej dzieciom z niepełnosprawnością, ale także miastu Kraków, jako miejsce szczególnego, pełnego serdeczności, życzliwości i przyjaźni dla drugiego człowieka.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim instytucjom, przedstawicielom Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego, osobom prywatnym za każdą formę wspierania naszej działalności. Bez ich bezinteresownej pomocy placówki przy ul. Ułanów 25 na pewno by nie było.

Raz jeszcze gorąco i serdecznie dziękuję za współpracę, pomoc, zaangażowanie i zachęcam do bycia z nami i dalszego wspierania naszej działalności.

Cele statutowe

Realizując cele statutowe, dla których została powołana, Fundacja udziela pomocy, opieki oraz wsparcia terapeutycznego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie oraz dorosłym, przewlekle somatycznie chorym. Są to działania w formach zinstytucjonalizowanych.

Rozdział II §7 obowiązującego do roku 2011 Statutu Fundacji określał cele jej działania. Podstawowymi celami, określonymi przez w/w Statut były:

Zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom

bezpieczne miejsce pobytu

Obowiązujący do roku 2011 Statut Fundacji powstał w roku 1991 i zgodnie z wolą fundatorów, wyrażoną w statucie, a przede wszystkim w akcie notarialnym z dnia 10 grudnia 1991 r. było repertorium A/1 14026/91. Fundacja powstała przede wszystkim po to, aby zapewnić niepełnosprawnym dzieciom bezpieczne miejsce pobytu i rehabilitacji z jasno określonym prawem własności – naczelnym celem było wybudowanie ośrodka dla takich beneficjentów i jego rozbudowa, rozłożona w czasie i zależna od możliwości ekonomicznych. Na podstawie zapisów obowiązującego wówczas statutu zbudowano pierwszy pawilon (oddany do użytkowania w 2005 roku), przewiązkę, łączącą pawilon pierwszy z drugim (oddana do użytkowania w 2010 roku) oraz drugi pawilon (oddany do użytkowania w roku 2012). Całość przeprowadzonej inwestycji finansowana była głównie ze środków własnych Fundacji oraz przy współudziale środków publicznych.

Obecnie obowiązujący Statut Fundacji w Rozdziale II § 10 i § 11

precyzuje podstawowe cele działania Fundacji:

20-10-2019

§ 10

Celami Fundacji jest

realizacja zadań w zakresie:

20-10-2019

§ 11

Fundacja realizuje swoje

cele poprzez:

SCHEMAT

ORGANIZACJI (PDF)

BIULETYN INFORMACJI

PUBLICZNEJ (PDF)

SCHEMAT

ORGANIZACJI (PDF)

BIULETYN INFORMACJI

PUBLICZNEJ (PDF)

Masz pytanie?
Napisz do nas