Ważne! Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Informujemy, że wraz z końcem października 2020 r. Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom
z Marzeń” zakończyła prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych przy ul. Ułanów 25 w Krakowie.

DPS przechodzi pod opiekę Domu Pomocy Społecznej na ul. Radziwiłłowskiej 8 w Krakowie, stając się jego filią.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie.
ul. Radziwiłłowska 8,
31-026 Kraków

Telefon: +48 12 422 99 56
Strona internetowa
E-mail: dpsradziwillowska@wp.pl