1%

"Dom z Marzeń"

Szanowni Państwo!

Życzliwość i zrozumienie, okazywane dotychczas działalności Fundacji pozwala nam zwrócić się z prośbą o przekazanie na rzecz Fundacji 1%.


Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom w 2012 roku, m.in. zakończyliśmy budowę drugiego pawilonu ośrodka w Krakowie przy ul. Ułanów 25. Obiekt jest w całości przeznaczony na stacjonarny, całodobowy pobyt osób niepełnosprawnych, przewlekle somatycznie chorych, którym w ten sposób zapewnimy profesjonalną opiekę, rehabilitację
i terapię. Powstanie placówki jest odpowiedzią Fundacji na ogromne zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie: w starzejącym się społeczeństwie systematycznie wzrasta odsetek osób starszych , wymagających wsparcia i opieki.


Dzięki Państwa hojności obiekt ten został prawidłowo, profesjonalnie wyposażony, tak jak najlepiej mógł służyć potrzebującym.

Szanowni Państwo!

Przekazane naszej instytucji wsparcie w postaci 1% nadal będzie służyć ludziom – zapewnimy podopiecznym Fundacji – dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz seniorom – jeszcze lepszą ofertę zajęć , uatrakcyjnimy ich pobyt w prowadzonych przez Fundację placówkach .

 

Prosimy o przekazanie naszej prośby również w Państwa środowisku lokalnym, w Rodzinach i wśród znajomych jest wśród nas tak wielu Ludzi Dobrych Serc, na których życzliwość i hojność liczymy.

1%

TAK WIELE MOŻE ...

Fundacja dla Dzieci , Młodzieży

i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie

„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”
KRS nr 0000032977