„Dom z Marzeń”

Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie

Kim jesteśmy?

Fundacja powstała aktem notarialnym w dniu 10 grudnia 1991 roku.

Idea jej utworzenia zrodziła się z potrzeby serca i pochylenia się nad losem dzieci z głęboką niepełnosprawnością, dzieci szczególnie potrzebujących miłości, opieki, pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Stworzenia dla nich godnych warunków.
Dom Pomocy Społecznej na ul. Łanowej 43a, dawny hotel robotniczy, ze względu na warunki lokalowe nie mógł spełnić tej funkcji. Mieszkało tam 175 osób, w tym 100 dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Przebywały tam 24 godziny na dobę. Wąskie klatki schodowe, ciasne korytarze, służyły za wybieg, miejsce zabaw. Przeładowane sypialnie, wielofunkcyjne sale. Stworzenie nowoczesnego, prawdziwego, wygodnego domu dla tych dzieci, stało się nadrzędnym celem dla wielu osób i zaowocowało założeniem Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie – taka była bowiem pierwotna nazwa naszej Fundacji.
0 lat
Istnienia Fundacji
0 +
Pensjonariuszy
0
Rodzaje kształcenia

Aktualności

Dom Pomocy Społecznej

dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych

Dom pomocy społecznej usytuowany w budynku Fundacji od początku listopada 2020 r. stał się filią Domu Pomocy Społecznej na ul. Radziwiłłowskiej 8 w Krakowie.

Zespół Szkół Specjalnych
im. Ludwika Jerzego Kerna

W Zespole funkcjonują: szkoła podstawowa specjalna, szkoła przysposabiająca do pracy oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. W każdym roku szkolnym z bezpłatnej edukacji, rewalidacji i terapii korzysta w Zespole około 30 uczniów w wieku od 7 do 24 roku życia.

kiermasz

galeria

1%

TAK WIELE MOŻE ...

Masz pytanie?
Napisz do nas